Økonomi

Kasserer:

Jørgen Hansen

mail: lmkasserer6870oelgod@gmail.com

Ny konto for indbetaling af § 8A gaver med virkning fra 1. januar 2023.
Reg. nr. 9570 Konto nr. 13525277.
Det er kun gaver indbetalt på dette kontonr., der kan opnås skattefradrag for fremover.
Der kan også bruges mobilpay til gave indbetaling   702520.

Husk at skrive navn, cpr nr. ved gaver der ønskes fratrukket på skattebilleten og om indbetalingen vedrører bestemt formål.

Anfør i bemærkninger, om indbetalingen vedrører et bestemt formål.