Søndag d. 20. Feb kl. 10:15

V/laurids Breum Jakobsen


kl. 9,30 Kaffe og rundstykker.