Søndag d. 16. Okt kl. 10:15

v/Flemming Hansen


Kaffe kl. 9,30 Møde kl. 10,15