Søndag d. 16. Jul kl. 10:15

Jens Schmidt. Kaffe og rundstykker kl. 9,30. Møde kl. 10,15