Søndag d. 15. Sep kl. 10:15

Bent Kjøller-Hansen


KL. 9,30 Kaffe og rundstykker.
kl. 10,15 Møde