Søndag d. 15. Jan kl. 10:15

Bent Kjøller Hansen Kaffe kl. 9.30 møde kl. 10,15