Søndag d. 20. Sep kl. 10:15

Axel Rye Clausen kl. 9,30 Kaffe og rundstykker kl. 10,15 møde


Kl. 9,30 kaffe og rundstykker
kl. 10,15 Møde